Ledamöter och ersättare

2014-11-17 06:49:06

Parti Ledamot Ersättargrupp
M Jenny Olsson (personvald)
Hans Strandlund
Göran Lindén
Birgit Henriksson
Rolf Norrman
Stieg Andersson
Torbjörn Estelli
 1. Gösta Lundblad
 2. Anders Randelius
 3. Bertil Bredin
 4. Andreas Ericsson
C Marianne Avelin
Lars Wilhelmsson
 1. Annica Avelin
 2. Anna Gunstad
FP Sigge Synnergård (personvald)
Anna Lundberg (personvald)
Jocke Höök
Per Hagström
 1. Barbara Hallström
 2. Stig Olov Axelsson
KD Roy Cederbäck (personvald)
Carina Byhlin
Daniel Enblom
 1. Håkan Johansson
 2. Zabhina Burlin
S Catarina Pettersson (personvald)
Joakim Graning (personvald)
Rolf Hahre
Mariette Sjölund
Kjell Ivemyr
Ann Andersson
Lars Jonsson
Christina Aspenryd
Tony Frunk
Inga-Britt Helgesson
Harriet Berggren
Agneta Ivemyr
Roland Svangren
Marianne Matuszewski
Roger Sjölund
Rolf Korsbäck
Lisbeth Wallman
Niclas Widell
Berit Ulander
Johan Baringson
Susanne Johansson
Katri Partanen
 1. Tommy Claesson
 2. Birgitta Hagström
 3. Mattias Bark
 4. Sari Andersen
 5. Thure Andersen
 6. Birgitta Westman
 7. Marijo Edlund
 8. Sirpa Korventie
 9. Ingmar Sten
 10. Nezat Demir
 11. Milka Reljanovic
V Ove Andersson
Richard Andersson
Reijo Tarkka
Hans Petersson
 1. Bengt Hals
 2. Ari Vanhamäki
MP Victoria Hansson-Malmlöf (personvald)
SD Kunde ej utses
Ove Grandin