Ledamöter och ersättare

2014-11-17 06:49:06

Parti Ledamot Ersättargrupp
M Pär-Ove Lindqvist (personvald)
Anniette Lindvall
Jan Hansson
Lillemor Brorsson
Maria Carlsson
Såma Arif
Gunnar Nilsson
Sven Erik Larsson
 1. Mats Melander
 2. Agneta Holmgran
 3. Carl-Eric Persson
 4. Fredrik Lindmark
C Anders Larsson (personvald)
Christina Pettersson
Ulf Lager
 1. Kerstin Jönsson
C Jonas Kleber (personvald)
Tuula Marjeta
Karl Arne Löthgren
 1. Anne Nyström
 2. Johan Andersson
FP Patrik Öhrström
Göran Gustavsson
 1. Ulla-Britt Strandberg
 2. Per Carlström
KD Hlödur Bjarnason (personvald)
Ingrid Åberg
 1. Sven Öberg
 2. Ing-Marie Nilsson Tarkkanen
S Anders Ceder (personvald)
Irja Gustavsson
Hans S Eriksson
Linda Andersson
Peder Christensen
Margareta Ahlm
John Omoomian
Jessica Kling
Lennart Olsson
Ingegerd Lööv
Hans-Olof Hake
Maria Eriksson
Nafih Mawlod
Pia Gröndahl
Bo Stenberg
Ulrika Nilsson
Bengt Storbacka
Sipal Rashid
Göran Karlsson
 1. Annamaria Ericsson
 2. Zakaria Entezar
 3. Marie Olsson
 4. Jonas Bernström
 5. Ulla Lundqvist
 6. Claes Davidsson
 7. Pia Sternheden
 8. Zaki Habib
 9. Kjell Nilsson
 10. Kajsa Karlsson
V Matz Erik Nilsson
Ulf Axelsson
 1. Inger Söderberg
 2. Daniel Lindmark
MP Bengt Evertsson
Agneta Nilsdotter
 1. Inger Griberg
 2. Helen Uliczka
SD Thord Durnell (personvald)
SD Magnus Ingwall
Inger Karlsson
Sven-Ove Karlsson
 1. Johnny Johansson
 2. Rainer Pikkarainen