Ledamöter och ersättare

2014-11-17 06:49:06

Parti Ledamot Ersättargrupp
M Anders Schölin
Margareta Engman
Mats Hellgren
Göran Arveståhl
Göran Andersson
Berry Keller
Elisabet Ekestubbe
Marina Andersson
 1. Karl-Gunnar Jonsson
 2. Kerstin Arveståhl
 3. Alessandro Fedeli
 4. Martin Östlund
C Jan Engman (personvald)
Per-Arne Mårstad (personvald)
Anette Friman
 1. Torbjörn Ahlin
 2. Anna Markström
FP Georg Lado
Christina Örnebjär (personvald)
Tony Larsson Malmberg
 1. Anna Otterström
 2. Jan Sundqvist
KD Per Holm (personvald)
Siv Jerlström (personvald)
Raymonda Kourie
 1. Yvonne Kamel
 2. Christer Fallén
S Dan-Åke Moberg (personvald)
Lennart Eriksson
Katarina Hansson
Gunnel Kask
Anna-Kajsa Gullberg Dahl
Annica Eriksson
Björn Eriksson
Marie Eriksson
Stefan Svensson
Eva Wilhelmsson
Christer Thörner
Gun-Britt Andersson
Majeed Ahmad Rauf
Ing-Marie Andersson
Andreas Brorson
Katarina Öberg
Carl-Gustav Thunström
Lisbet Björklund
Thomas Andersson
Jeanette Widström
Sten Persson
Roger Arvidsson
 1. Marianne Arvidsson
 2. Kenneth Svärd
 3. Shorish Saber
 4. Carina Bäck
 5. Erik Jönsson
 6. Eva Palmqvist
 7. Sven-Inge Carlsson
 8. Mohammed Bahram Hassan
 9. Ulla Engqvist Gullberg
 10. Lars Malmberg
 11. Gun-Britt Ahlin
V Elisabeth Berglund
Denis Nilsson
 1. Håkan Sandberg
 2. Maj Britt Jonsson
MP Mats Gunnarsson (personvald)
Carina Riberg
 1. Jan Nilsson
 2. Elin Riberg
SD Jan Spiik (personvald)
Per-Åke Gustafsson