Ledamöter och ersättare

2014-11-17 06:49:06

Parti Ledamot Ersättargrupp
M Najah Eriksson Tali
Carl-Anders Alsätra
Ewa Leitzler
 1. Birgit Ryding
 2. Daniel Welin
 3. Kent Valdemarsson
 4. Per-Anders Lundin
 5. Elisabeth Sundström
 6. Ewy Eriksson
 7. Christer Johansson
FP Britta Bjelle
 1. Gregor Zubicky
 2. Karolina Wallström
 3. Johan Åqvist
KD Behcet Barsom (personvald)
 1. Gunn Öjebrandt
S Lena Baastad (personvald)
Torgny Larsson
John Johansson
Björn Sundin
Ewa Andersson
Ameer Sachet
Fisun Yavas
Denis Begic
 1. Eva Eriksson
 2. Kemal Jelecak
 3. Berit Majer
 4. Hanna Altunkaynak
 5. Susann Wallin
 6. Pell-Uno Larsson
 7. Marie Brorsson
 8. Zozan Baransson
 9. Bo Fredriksson
 10. Tomas Sandberg
V Murad Artin (personvald)
 1. Jessica Carlqvist
 2. Markus Allard
MP Helena Bosved
 1. Gunnar Oest
SD Jonas Millard (personvald)
 1. Laszlo Petrovics