Ledamöter och ersättare

2014-11-17 06:49:06

Parti Ledamot Ersättargrupp
M Per-Samuel Nisser (personvald)
Bo Hidén
Jurga Johansson
Daniel Berghel
Ulf Dahlby
Gunnar Ordell
Göran Frödin
Harald Alvers
 1. Rickard Axinger
 2. Johanna Larsson
 3. Ingvar Klang
 4. Daniel Lindefelt
 5. Anette Nordlund
 6. Anders Holmberg
 7. Gun Gustavsson
 8. Mats Jarnemo
 9. Michael Lindell
C Henrik Lander (personvald)
Emma Andersson
 1. Tomas Svensson
 2. Per Eriksson
FP Henrik Lindblom
Robert Warholm
 1. Per Scheutz
 2. Irja Wigforss
KD Peter Kullgren (personvald)
Catharina Hellgren
 1. Dan Kihlström
 2. Erik Nilsson
S Pernilla Edman
Håkan Holm
Linda Larsson
Magnus Persson
Ingela Wretling
Christer Alnebratt
Lina Larhult
Stig Rohdin
Anna Dahlén Gauffin
Christian Norlin
Monica Gundahl
Lars-Gösta Blåvitt Elofsson
 1. Nurcan Aldemir
 2. Lena Andersson
 3. Marianne Wreifors
 4. Maud Mithander Andersson
 5. Irene Wallin-Olsson
 6. Yrjö Airiman
 7. Marie Näslund
 8. Thomas Bill
 9. Esteri Nilsson
 10. Christoffer Sonesson
 11. Nurten Eken
 12. Gullan Persson
V Lena Grip
Per Hulling
 1. Per Strömgren
 2. Elisabeth Helms
MP Maria Frisk (personvald)
Asso Zand (personvald)
Martin Oscarsson (personvald)
 1. Anna Wilén
 2. Birgitta Westlund
 3. Robert Halvarsson
SD Britt Engqvist (personvald)
 1. Marita Gustafsson
 2. Elisabeth Marie Schäffer