Ledamöter och ersättare

2014-11-17 06:49:06

Parti Ledamot Ersättargrupp
M Leif Sandberg (personvald)
Björn Hörgren
Bosse Henriksson
Filip Gille
Anders Westerlind
Torsten Bill
Thorsten Björkehed
Thomas Otto
 1. Hans Morin
 2. Anita Gustafsson
 3. Arne Söderberg
 4. Ulla Bäckman
C Margareta Ivarsson (personvald)
Marianne Ohlsson
 1. Bertil Jonasson
 2. Eva Sjöberg
FP Peter Johansson
Kent Hakefelt
 1. Nicola Obrovac
 2. Lennart Lämgren
KD Charlie Weimers (personvald)
Per Helsing (personvald)
John R Pettersson
 1. Kenth Carlsson
 2. Mattias Joelsson
S Siw Gidlöf (personvald)
Jonas Gunnarsson (personvald)
Leif Bergman
Solweig Gard
Ann-Charlotte Eskel
Lars Westling
Karin Bäckman
Bengt-Gustav Persson
Carina Strandqvist
Steinar Ruud
Siv Bjerknes
Alexander Romanov
 1. Louise Tikkanen
 2. Erik Gustafsson
 3. Barbro Stenberg
 4. Lars-Gösta Johansson
 5. Tommy Jämtervik
 6. Birgitta Persson
V Lillemor Larsson
 1. Lennart Eriksson
 2. Drago Vidovic
MP Mikael Jern
Jens Meyer
 1. Willy Ociansson
SD Anders Ahl (personvald)