Ledamöter och ersättare

2014-11-17 06:49:06

Parti Ledamot Ersättargrupp
M Håkan Arnesson (personvald)
Pema Malmgren
Ed Kahrs (personvald)
Ingrid A. Jarlsson
Sture Olsson
Johan Eriksson
Lena Hernö
 1. Sören Rafstedt
 2. Magnus Aronsson
 3. Tomas Ödeslätt
 4. Iréne Almsparre
 5. Roland Svensson
 6. Erik Axelsson
 7. Sören Strandh
C Karola Svensson (personvald)
Monica Oskarson
Hans Johansson
 1. Conny Runesson
 2. Gunnel Marwén Kastenman
 3. Bengt Kullander
FP Anna-Brita Fransson
 1. Lena Arvidsson
 2. Dag Högrell
KD Dan Hovskär (personvald)
Ulla-Britt Merkell
 1. Lars-Göran Andersson
 2. Carl-Magnus Folke
S Conny Johansson (personvald)
Patrik Björck
AnnaBella Nordh
Marcus Persson
Inga Turin
Corry Thuresson
Pal Seidler
Susanne Kroon
 1. Maria Abosh
 2. Lars Theng
 3. Gabriella Posth
 4. Per-Anders Larsson
 5. Marie Beroun
 6. Niclas Hillestrand
 7. Anette Gegerfelt
 8. Ingegerd Darius Reinholdsson
 9. Sven-Olof Holgersson
V Göran Johansson
 1. Alice Andersson
 2. Mikael Strömberg
MP Mattias Lindgren
 1. Åsa Lidén
 2. Laila Blom
SD Hanna Wigh (personvald)
SD Wiktor Wigh
 1. Johanna Johansson