Ledamöter och ersättare

2014-11-17 06:49:06

Parti Ledamot Ersättargrupp
M Lars-Ove Källman
Anders G Johansson
Elisabeth Svalefelt
Lars Englund
Magnus Hammar Borsch
Kerstin Nordling
Torbjörn Bergman
Philip Segell
 1. Gilbert Hamilton
 2. Jan-Erik Andersson
 3. Anders Karlsson
 4. Anders Lindberg
 5. Elisabeth Lagergren
 6. Marie Guhrén
 7. Ragnar Zederfeldt
 8. Börje Wester
C Leif Johansson (personvald)
Ulrika Carlsson (personvald)
Lennart Svartvik (personvald)
Paula Bäckman
 1. Jonny Nicklasson
 2. Karin Kjellgren
 3. Börje Johansson
 4. Michael Thorsell
FP Petter Fahlström
Ulla-Britt Hagström (personvald)
Christer Winbäck
 1. Peter Larsson
 2. Inger-Lise Forsberg
 3. Lars Elfverson
KD Ann-Katrin Jönsson
 1. Göte Carling
 2. Mona Johansson
S Marie Ekman (personvald)
Kenneth Eriksson
Monica Green
Anders Grönvall
Lars Enander
Per-Erik Gustafsson
Anita Andersson
Margaretha Åslund
Therese Gustavsson
 1. Ingemar Karlsson
 2. Gunnar Hjärtqvist
 3. Jörgen Frödelius
 4. Malin Wadman
 5. Claes-Göran Lundin
 6. Emma Andersson
 7. Tord Lindkuist
 8. Ann-Kristin Andersson
 9. Ingela Johansson
 10. Lars Johansson
V Kristofer Barta
Kristina Hedenberg
 1. Elizabeth Fredriksson
 2. Carlos Bobadilla
MP Sture Grönblad
Roger Almgren (personvald)
 1. Robert Gorner
 2. Kjell Johansson
SD Mattias Axner
Roland Larsson
 1. Ingemar Asp