Ledamöter och ersättare

2014-11-17 06:49:06

Parti Ledamot Ersättargrupp
M Gunnar Henriksson
Björn Leivik (personvald)
Anita Skoglund
Gun Aronsson
Anton Oskarsson
Magnus Linde
 1. Birgit Josefsson
 2. Hans Lindell
 3. Birgitta Hallerbäck
 4. Urban Nuldén
 5. Lina Svensson
 6. Agneta Franzén
C Staffan Albinsson
 1. Thomas Pettersson
 2. Ulrica Larsson
FP Elver Jonsson (personvald)
Fredrik van den Broek
Per Palm (personvald)
 1. Lennart Anderberg
 2. Eva-Britt P. Jarskär
 3. Mathias Forsell
KD Gunilla Gomér (personvald)
Niklas Hellgren
 1. Ann-Lie Tulokas Olsson
 2. Urban Eklund
S Joakim Järrebring
Lennart Allbro
Gun Pettersson-Bohlin
Anders Sandberg
Monica Gustavsson
Thomas Bergh
Birgit Börjesson
 1. Lena Hult
 2. Billy Westerholm
 3. Anita Hedén Unosson
 4. Carl-Erik Bergsén
 5. Jenny Helgesson
 6. Ebrahim Delafrouz
 7. Anna-Maria Olsson
V Jan Gustafsson (personvald)
Esso Larsson
 1. Tony Norman
 2. Jonatan Gustafsson
MP Britt-Marie Kuylenstierna
Janine Alm Ericson (personvald)
Tomas Hurtig
 1. Boel Marteleur
 2. Alf Olofsson
 3. Holger Grahm
SD Kunde ej utses