Ledamöter och ersättare

2014-11-17 06:49:06

Parti Ledamot Ersättargrupp
M Johan Björkman (personvald)
Roger Axelsson (personvald)
Gunnar Lagberg
Anders Leijonhielm
Anneliese Lundin
Göran Svensson
Britt Marie Råvik
 1. Urban Nylén
 2. Hans Lundin
 3. Elizabeth Lagberg
 4. Per Lundgren
C Eva Johansson (personvald)
Bertil Johansson (personvald)
Rune Peterson
Catrin Wolgner
Petra Ojala
Barbro Johansson
Fredrik Stenbäcken
AnneLouise Karlsson
Lars Hedin
 1. Bernt Andersson
 2. Dan Lillvik
 3. Tommy Stensson
 4. Kjell Larsson
 5. Kjell Börjesson
FP Owe Lundin
Eva Johansson
 1. Per Colliander
 2. Marita Karlsson
KD Stig Nilsson
 1. Eva-Britt Gustavsson
 2. Caroline Swedengren
S Per Andersson (personvald)
Stefan Carlsson (personvald)
Gunnel Johansson
Anders Fransson
Dag Forsström
Ann-Marie Franzén Molin
Jonas Adelsten Kristiansen
Klas-Göran Elvin
Ingbert Haraldsson
Kerstin Göss Lindh
Jan Axell
 1. Petra Axell
 2. Peter Bouvin
 3. Patrik Harrysson
 4. Gunvor Löfqvist
 5. Dan Franzén
 6. Erzsébet Polonkai
MP Johanna Westerlund
 1. Lars Engström
 2. Patrik Thorén
SD Martin Lindgren
Kjell Persson