Ledamöter och ersättare

2014-11-17 06:49:06

Parti Ledamot Ersättargrupp
M Björn Thodenius (personvald)
Per Rang (personvald)
Ulrika Ehn
Elisabet Bjelke
Gunnar Bohlin
Jens Bååth
Lennart Johnsson
Kerstin Isaksson
 1. Stefan Karlsson
 2. Maria Gustafsson
 3. Tommy Bergsten
 4. Ingemar Joby
C Roland Karlsson
Bo Hagström
Arne Svensson
 1. Bengt Hägerstrand
 2. Mats Johansson
FP Klas Ljungberg (personvald)
Claes Holmberg
Matilda Fröjd
 1. Berthil Jansson
 2. Anders Andersson
S Carina Gullberg (personvald)
Sirkka Rickardsson
Catharina Johansson
Per-Arne Brandberg
Jonaz Johansson
Jan Hassel
Ann-Christin Erlandsson
Monica Sjöberg
Leif Eriksson
Gun Svensson
Barbro Roslund
Roger Wiking
Margitha Dagobert
Reine Hilding
Monica Högberg
Martina Karlsson
Keijo Wedin
 1. Elisabeth Elg
 2. Sven-Erik Roslund
 3. Lars Fröjdendal
 4. Roland Vallin
 5. Lars Pettersson
 6. Anja Nyström
 7. Barbro Markström
 8. Glenn Johansson
 9. Anna-Lisa Larsson
MP Christer Eriksson
Rättv Hans-Göran Larsson
Bengt O Hansson
 1. Sören Engström
 2. Sten-Olof Höijer
SD Stig Svensson
 1. Lennart Ardemo