Ledamöter och ersättare

2014-11-17 06:49:06

Parti Ledamot Ersättargrupp
M Kent Larsson (personvald)
Marianne Pettersson
Kent Hansson
Stefan Pettersson
Anna-Karina Harnisch
Johan Jolemark
Niclas Andrén
Lars Haglund
Lars-Erik Tengeland
Monia Persson
Michael Ruud
 1. Ulf Ojala
 2. Magnus Karlsson
 3. Kristina Öhman
 4. Pontus Andersson
 5. Kristina Segerfeldt
 6. Kjell Andersson
C Svante Classon (personvald)
Maria Toll
Inger Paulsson
Rose-Marie Edvardsson
Gudrun Andersson
Gunnar Nyvaller
 1. Angela Rigland
 2. Ulrika Norin
 3. Tobias Leverin
FP Dag Hardyson (personvald)
Jan Emanuelsson
Per Götell
 1. Camilla Söljemo
 2. Stefan Söljemo
S Jens Persson (personvald)
Göran Enström
Jens Wallin
Tobias Svensson
Gunilla Johansson
Lars Emanuelsson
Kristina Eriksson
Kristina Augustsson
Kenneth Wulcan
 1. Caroline Olsson
 2. Tore Emanuelsson
 3. Torbjörn Walthersson
 4. Gunnar Waltersson
 5. Ann-Marie Liljegren
SVP Kunde ej utses
SD Kunde ej utses