Ledamöter och ersättare

2014-11-17 06:49:06

Parti Ledamot Ersättargrupp
M Mats Hansson (personvald)
Britt-Marie Johansson
Martin Andreasson
Eirik Maeder Skogen
 1. Kenneth Bergslätt
 2. Jan Johansson
C Martin Carling (personvald)
Eva A-Johansson
Kenneth Gustavsson
Elisabet Forsdahl
Gösta Schagerholm
Åke Jansson
Rune Forsdahl
Bengt Nyberg
Ture Olsson
Britta Carlén
Sofia Benjaminsson
Ingvar Johannesson
 1. Claes Alexandersson
 2. Siv Martinsson
 3. Christer Olsson
 4. Andreas Gustavsson
FP Kerstin Sandqvist
 1. Patrik Högfelt
 2. Stefan Lundberg
KD Tommy Olsson
Annika Andersson
 1. Ingemar Bäckman
 2. Henrik Andersson
S Per Erik Norlin (personvald)
Yvonne Simonsson
Lars Inge Falén
Monica Sandström
Allan Oskarsson
Carina Halmberg
Tim Karlsson
Malin Johansson
Jan-Gunnar Eliasson
 1. Annika Engen Henke
 2. Daniel Odén
 3. Sven-Olof Johansson
 4. Paula Holmqvist
 5. Lars Anders Hermansson
MP Mikael Horn
 1. Ahmed Habchi
 2. Stephanie Blotzki
SPVG Maria Mell
 1. Mirjam Lernstål
 2. Cecilia Hedbor
SD Kunde ej utses