Ledamöter och ersättare

2014-11-17 06:49:06

Parti Ledamot Ersättargrupp
M Ingrid Cassel (personvald)
Bo Andersson
Lars-Åke Gustavsson
Rolf Asplund
Birgit Strömberg
Anders Hygrell
Sofia Hygrell
Mats Överfjord
Lisbeth Arff
 1. Martin Göransson
 2. Nils-Erik Holmström
 3. Bengt Johansson
 4. Hans Pettersson
 5. Bodil Näslundh
C Stig Samuelsson
Thomas Ivarsson (personvald)
Birthe Hellman
Johan Stein
 1. Ingrid Nyström
 2. Thomas Asker
FP Veronica Almroth (personvald)
Claes Nordevik (personvald)
Irma Sjölinder
Tomas Nyberg
Pernilla Tollesson
 1. Ulf Sjölinder
 2. Catharina Eriksson
 3. Eva Karlsson
KD Leif Apelgren
 1. Christer Almlöf
 2. Kajsa-Karin Andersson
S Lotta Husberg
Catharina Bråkenhielm
Bengt Torstensson
Kerstin Gadde
Elsie-Marie Östling
Catarina Mellberg
Jörgen Nielsen
Agneta Melin
Anders Fröjdö
Alexander Hutter
Bertil Olsson
 1. Rolf Sörvik
 2. Inger Heimburger
 3. Maud Simonsson
 4. Anne-Marie Petersson
 5. Otto Jungermann
 6. Lena Kupiainen
V Anders Tenghede
 1. Anna Hatt
MP Sven Olsson (personvald)
Kristina Svensson (personvald)
Johan Söderpalm
 1. Marie Hedberg
 2. Jörgen Emanuelsson
FPO Hans Pernervik (personvald)
Els-Marie Ragnar
Anders Wingård
Michael Relfsson
Orvar Martinsson
 1. Helen Ragnar Ljungqvist
 2. Anita Andrén Lum
 3. Mats Arvidsson
SD Kunde ej utses
OP Bengt Olsson
 1. Keith Johansson
 2. Thore Svensson