Ledamöter och ersättare

2014-11-17 06:49:06

Parti Ledamot Ersättargrupp
M Charlotte Odell Zinn
Mikael Rubin
Susana Apostolovska
Dag Håkansson
Eric Samuelson
Bertil Tomelius
Gunnar Hedin
Gunnar Grafström
 1. Staffan Svensson
 2. Mårten Bönnemark
 3. Jonas Bjunö
 4. Staffan Cederö
 5. Håkan Sjöberg
 6. Lars E Fränngård
 7. Linda Strandfjäll
 8. Gunilla Folkesson
C Patrik Holmberg
 1. Josefin Holmberg
 2. Jan-Eric Anselmsson
FP Tina Järvenpää
 1. Henrik Silfverstolpe
 2. Inger Persson
KD Roland Hansson
 1. Mats Svensson
 2. Sonny Hilding
S Catherine Persson (personvald)
Gerd Klein
Sten Björk
Anitha Lata
Lars-Erik Nilsson
Birgitta Almroth
Tomislav Jovanovski
Anna Karolji
 1. Thomas Westman
 2. Kerstin Fredriksson
 3. Stefan Larsson
 4. Bertil Knutsson
 5. Solveig Lundgren
 6. Ben Benrabah
 7. Kerry Johansson
 8. Monica Nordbladh
 9. Anastasios Manetopoulos
MP Christine Stafström
 1. Anders Svensson
 2. Tomas Tigerschiöld
SD Per Klarberg (personvald)
Anita Persson
Ken Karlsson
 1. Anita Dewr
 2. Mattias Holst
 3. Åke Persson
 4. Ivan Brkic
SÖS Lars-Olof Flink (personvald)
Bertil Larsson
 1. Sven-Ingvar Göransson
 2. Ann-Christin Dahlgren