Ledamöter och ersättare

2014-11-17 06:49:06

Parti Ledamot Ersättargrupp
M Ulf Bingsgård (personvald)
Inger Hansson
Lars Mikkelä
Jan Isaksson
Nils Svensson
Göran Gärtner
Ina Liljeberg
Marianne Ohrlander
 1. Staffan Svensson
 2. Mårten Bönnemark
 3. Jonas Bjunö
 4. Staffan Cederö
 5. Håkan Sjöberg
 6. Lars E Fränngård
 7. Linda Strandfjäll
 8. Gunilla Folkesson
C Leif Sjögren
 1. Josefin Holmberg
 2. Jan-Eric Anselmsson
FP Bert Ekstrand
 1. Henrik Silfverstolpe
 2. Inger Persson
KD Åke Svensson
 1. Mats Svensson
 2. Sonny Hilding
S Alf Hansson
Sven Lindkvist
Terezija Macas
Nils-Gunnar Snygg
Gun Nilsson
Johnny Nilsson
Marianne Pettersson
Lizian Kyreus
Veronica Andersson
 1. Thomas Westman
 2. Kerstin Fredriksson
 3. Stefan Larsson
 4. Bertil Knutsson
 5. Solveig Lundgren
 6. Ben Benrabah
 7. Kerry Johansson
 8. Monica Nordbladh
 9. Anastasios Manetopoulos
MP Love Nilsson
 1. Anders Svensson
 2. Tomas Tigerschiöld
SD Tommy Hedin
Leif Roos
Helmuth Petersén
Jan Larsson
 1. Anita Dewár
 2. Mattias Holst
 3. Åke Persson
 4. Ivan Brkic
SÖS Birgitta Sandblom
 1. Sven-Ingvar Göransson
 2. Ann-Christin Dahlgren