Ledamöter och ersättare

2014-11-17 06:49:06

Parti Ledamot Ersättargrupp
M Péter Kovács (personvald)
Lars-Ivar Kahl
Göran Tornée
Anders Ståhl
Gustaf Wingårdh
Pia Möller
Solweig Adam Stjernvall
Charlotta Bermhagen
Peter Schölander
Lars Linderot
Mats Möller
Lars-Olof Strufve
Marie Tidedal
Håkan Göthe
Göran Bengtsson
Inger Brantmark
Gunilla Tengvall
Bo Brantmark
Anna Larsson
 1. Ann-Britt Strufve
 2. Gunvor Andersson
 3. Katarina Ljungkvist
 4. Ana Calderón
 5. Olof Suneson
 6. Jan Sjöholm
 7. Ivar Cognell
 8. Helena Larsson
 9. Göran Engfors
 10. Margareta Ahlström
C Ulf Molin (personvald)
Gertrud Greén (personvald)
 1. Anna Hedbrant
 2. Kjell-Arne Greén
FP Lennart Johanson
Ros-Mari Paulsson
Louise Stjernquist
Emilie Nilsson
 1. Mufida Dizdar
 2. Lars Noltorp
KD Irmeli Hermansson
Barbara Struglics-Bogs
 1. Jon Rickardsson
 2. Anita Bäck
S Lennart Nilsson (personvald)
Anneli Eriksson
Roger Nilsson
 1. Anette Henningsson
 2. Per-Erik Lundberg
S Sven Augustsson (personvald)
Charlotte Stark
Reinhold Knutsson
Wivi-Anne Broberg
 1. Per-Åke Sahlin
 2. Carina Ekstrandh
V Inger Nilsson
 1. Mikael Nilsson
 2. Emma Wennerholm
MP Jean-Daniel Maurin (personvald)
Lars Unger (personvald)
Bodil Cronberg Gordon
 1. Göran Oldén
 2. Ulla-Britt Ahlqvist
SD Bengt Blomqvist
Sören Ravn
 1. Lars Cronberg
 2. Yvonne Nilsson
SPI Alve Larsson