Ledamöter och ersättare

2014-11-17 06:49:06

Parti Ledamot Ersättargrupp
M Lena Bjerne
Kjell Möller
My Nannesson
Peter Knutsson
Hans Bosson
 1. Nick Ahlbin
 2. André Varga
 3. Samuel Lilja
 4. Patrik Bellner
 5. Hans-Peter Dahlquist
 6. Nikola Sarjanovic
 7. Gun-Britt Lagerlöf
 8. Carl Herbertsson
 9. Tomas Landahl
 10. Tommy Friberg
 11. Johan Rausgård
 12. Gunilla Carlborg
FP Maria Winberg Nordström (personvald)
 1. Magnus Grill
 2. Mats Werne
 3. Niclas Svensson
S Emir Mehmedovic
Jan Andersson
Ingela Andersson
Maria Ward
Tomas Nordström
Inger Nilsson
Bengt Larsen
Tonka Frodlund
Camilla Jönsson
 1. Hans Berg
 2. Lorna Finnman
 3. Ali Shibl
 4. Anita Blomqvist
 5. Clarita Larsen
 6. Sven Rydström
 7. Alice Olauson
 8. David Magnusson
 9. Kim Thomsen
 10. Elisabeth Lilja
V Mounir Mansour (personvald)
 1. Mariette Rosenlöf
 2. Peter Ahlbom
MP Gustaf Wiklund (personvald)
Liselotte Lindskog
 1. Slobodan Narancic
 2. Afeta Ramadanoska
 3. Ralf Nymberg
SD Dag Sundius
Bengt Lindahl
Eivor Söderberg
 1. Liz Edman
 2. Lars Nilsson
 3. Bo Söderström
 4. Britt Kjellgren