Ledamöter och ersättare

2014-11-17 06:49:06

Parti Ledamot Ersättargrupp
M Peter Danielsson (personvald)
Christian Orsing
Carin Wredström
Kristian Anderson
Anna Jähnke
Richard Lundberg
Charlotte Zethelius
Mats Sander
Magnus Jälminger
Ulrika Stålnacke
Peter Bengtsson
 1. Nick Ahlbin
 2. André Varga
 3. Samuel Lilja
 4. Patrik Bellner
 5. Hans-Peter Dahlquist
 6. Nikola Sarjanovic
 7. Gun-Britt Lagerlöf
 8. Carl Herbertsson
 9. Tomas Landahl
 10. Tommy Friberg
 11. Johan Rausgård
 12. Gunilla Carlborg
FP Kenneth Backström
Christer Rasmusson
 1. Magnus Grill
 2. Mats Werne
 3. Niclas Svensson
KD Lars Thunberg
 1. Kenneth Lantz
 2. Cecilia Engström
S Mats Rosdahl
Mikael Skoog
Akram Saouan
Yasmine Larsson
Ulla-Britt Andersson
 1. Hans Berg
 2. Lorna Finnman
 3. Ali Shibl
 4. Anita Blomqvist
 5. Clarita Larsen
 6. Sven Rydström
 7. Alice Olauson
 8. David Magnusson
 9. Kim Thomsen
 10. Elisabeth Lilja
MP Rickard Persson
Anna-Maria Myszka-Gustafsson
 1. Slobodan Narancic
 2. Afeta Ramadanoska
 3. Ralf Nymberg
SD Kent Kjellgren
Lars-Göran Lindau
 1. Liz Edman
 2. Lars Nilsson
 3. Bo Söderström
 4. Britt Kjellgren