Ledamöter och ersättare

2014-11-17 06:49:06

Parti Ledamot Ersättargrupp
M Anette Åkesson (personvald)
Benkt Ragnarsson
Åsa Ragnarsson
Göran Brauer
Christer de la Motte
Kerstin Gustafsson
Lars Hasselcrona
Claes Sundin
Ulf Holmberg
Tony Ivarsson
Christer Lindén
Björn Källbäck
Jan Ahlström
 1. Gunilla Linghoff
 2. Marie-Louise Lindén
 3. Mona Britt Källbäck
 4. Kerstin Röijer
 5. Elizabeth Höyberg Persson
 6. Monica Bockasten
 7. Ann Elofson
C Uno Johansson
Stefan Olsson
Ann-Marie Johnsson
Anders Gunnarsson
 1. Marie-Louise Karlsson
 2. Ib Nilsson
C Haakon Böcker
Sonia Larsson
 1. Anders Hansson
FP Mats Lundberg
Thomas Andersson
Anna Rosberg
 1. Christer Sjöö
 2. Sven-Olof Bengtsson
KD Torgny Brenton
 1. Ingrid Edgarsdotter
 2. Bo Duvmo
S Ann-Margret Kjellberg (personvald)
Ingela Stefansson (personvald)
Jan Ahlgren
Håkan Philipsson
Iréne Ebbesson
Göran Klang
 1. Ingrid Zäther
 2. Jessica Andersson
 3. Majvi Ahlgren
MP Jonas Holgersson (personvald)
Katarina Toremalm (personvald)
Jonas Nilsson
 1. Lina Andréasson
 2. Monika Filipsson
BJP Bo Wendt (personvald)
Eddie Grankvist
Helena Stridh
Hans Grönkvist
Håkan Mörnstad
 1. Kerstin Johansson
 2. Marie-Louise Nilsson
 3. Joakim Adbro
BJP James Johnson
Kjell Andersson
 1. Lars Fagerberg
SD Inge Sandén
Carolin Gräbner
 1. Lars Nilsson