Ledamöter och ersättare

2014-11-17 06:49:06

Parti Ledamot Ersättargrupp
M Jan-Åke Nordin
Emma B Henning
Sophia Ahlin
Bengt Fröberg
Anna Ottosson
Patrik Stjernlöf
Birgitta Gamelius
 1. Sven Wallfors
 2. Anders Ovander
 3. Ronnie Nilsson
 4. Marianne Nordin
 5. Bengt Johansson
 6. Jan Hagberg
 7. Ulf Danielsson
 8. Ulla Jeansson
 9. Mats Mårtensson
C Maria Persson
 1. Ulf Lundh
 2. Pernilla Persson
 3. Ingela Abramsson
FP Börje Dovstad (personvald)
Karin Månsson
 1. Mikael Andersson
 2. Gunilla Ekelöf
 3. Kent Lewén
KD Inga Lill Siggelsten Blum
 1. Billy Åkerström
 2. Ronny Fransson
S Patrik Hansson (personvald)
Eva Öhman
Birgitta Möller
Chatarina Holmberg
Rikard Jönsson
Eva-Lotta Altvall
Roland Andreasson
 1. Anders Persson
 2. Lotta Holgersson
 3. Jan Elmqvist
 4. Anita Seaberg
S Linda Ekström
 1. Ingrid Trossmark
 2. John-Erik Danerklint
 3. Michael Ryge
 4. Lotta Törnström
 5. Sandra Bizzozero
V Åsa Gyberg-Karlsson (personvald)
 1. Reine Svensson
 2. Caroline Skoglöw
MP Sofia Bothorp (personvald)
Björn Gustavsson
 1. José Espinoza
 2. Mikael Svensson
SD Richard Jomshof (personvald)
Alf Stålborg
 1. Lennart Svensson
 2. Lars-Olof Andersson
 3. Göran Roos
 4. Kurt Petersson