Ledamöter och ersättare

2014-11-17 06:49:06

Parti Ledamot Ersättargrupp
M Micael Glennfalk (personvald)
Leif Carlson (personvald)
Tomas Peterson
Ylva Sandström
Claes Wetterström
Morgan Esping
Annika Carlson
Håkan Carlsson
Magnus Gustafsson
Björn Swedborg
Carolina Andersson
Ferdinand Meilinger
Anna Maria Lyngstad
 1. Sören Sjöholm
 2. Inge Teodorsson
 3. Håkan Nyström
 4. Jörgen Köhler
C Per Åke Svensson (personvald)
Ingela Nilsson Nachtweij
Lars Nilsson
Kerstin Andersson
Birger Andersson
Peter Karlsson
Rein Soovik
Bo Svensson
Anna Svensson
 1. Curt Tyrberg
 2. Marcus Jonmyren
 3. Eva Svensson
 4. Birger Andersson
 5. Kenneth Karlsson
FP Börje Forss
 1. Lars-Åke Öhman
 2. Berna Karlsson
KD Gudrun Brunegård (personvald)
Elisabeth Lago Nilsson
Torbjörn Sandberg
 1. Göran Gustafsson
 2. AnnSofi Henriksson
S Jan Henriksson (personvald)
Helen Nilsson
Kenneth Björklund
Eva Berglund
Michael Svensson
Lis Glennfalk
Sandra Larsson
Maria Samuelsson
Kjell Bülow
Anita Westerback
Lennart Nygren
Anders Korán
Anders Sundberg
Annika Högberg
Anders Enqvist
Håkan Korán
Peter Högberg
 1. Mustafa Badran
 2. Britta Grahn
 3. Wivi-Anne Karlsson
 4. Lars-Inge Green
 5. Anna Björklund
 6. Bo Stigstedt
 7. Bo Palmér
 8. Camilla Stridh
 9. Morgan Karlsson
V Kjell Jonason
Pia Young
 1. Lise-Lotte Bertilsson
 2. Dinore Qmega
MP Caroline Axelsson
Annika Fundin
 1. Krister Segergren
 2. Matts Hansson
SD Sandor Högye
Peter Sandberg
 1. Sören Karlsson
 2. Bengt Barkstam