Ledamöter och ersättare

2014-11-17 06:49:06

Parti Ledamot Ersättargrupp
M Harald Hjalmarsson (personvald)
Eva Ahlström
Peter Johansson
Katarina Andersson
Jörgen Andersson
Malin Sjölander
Erik Berg
Karin Löwenborg
Bertil Gyllenram
Emma Johansson
Anders Björkman
Rickard Åberg
Bengt Lennhammar
 1. Leif Aringstam
 2. Birgitta Sjölander
 3. Kjell Åke Arvidsson
 4. Jon Sjölander
C Thomas Svensson
 1. Bo Jonsson
 2. Johanna Pettersson
FP Kenneth Hardy Axelsson (personvald)
 1. Carina Hultgren
 2. Björn Holgersson
S Veikko Kärki
Krister Örnfjäder (personvald)
Angelica Katsanidou
Dan Nilsson
Göran Oscarsson
Margareta Fredriksson
Gunnar Jansson
Ewa Ståhl
Ulf Jonsson
Katrin Stagnell
Lars Bertilsson
Helena Åsberg
 1. Anna Melsted Ottosson
 2. Poul Larsen
 3. Inger Karlsson
 4. Nils-Erik Karlsson
 5. Marita Palm Ankarman
 6. Yngve Nilsson
 7. Birgitta Hederberg
 8. Tommy Fredriksson
 9. Irmeli Thörn
 10. Benny Svensson
 11. Ann-Margret Knutsson
V Lilian Karlsson
 1. Magnus Stavbom
 2. Leif Svensson
MP Anna Bodjo (personvald)
 1. Johnny Wiman
 2. Georg Lowejko
SD Bo Karlsson
S-V Johannes Regell (personvald)
 1. Jacob Hoffsten
 2. Ove Gustavsson
VDM Kerstin Åhlin
 1. Hans Ellervik
 2. Christina Österberg