Ledamöter och ersättare

2014-11-17 06:49:06

Parti Ledamot Ersättargrupp
M Margareta Löfström (personvald)
Per-Magnus Pettersson (personvald)
Örjan Davoust
Börje Erlandsson
Åke Wenrup
Ulf Ekwurtzel
Anita Davoust
 1. Peter Löfström
 2. Peter Diesnert
 3. Siw Karlson
 4. Marie Larsson
C Angelica Carlsson (personvald)
Anders Jonsäng (personvald)
Lennart Svensson
Sölwe Franzén
Ingvar Johansson
 1. Gull-Britt Sandefors
 2. Jan-Olof Walfridsson
 3. Stefan Carlsson
FP Ylva Munsterhjelm Kajander
 1. Evert Kajander
S Monica Widnemark (personvald)
Azeb Vemmenby
Monica Johansson
Göran Borg
Anders Johansson
Evert Nilsson
Birgitta Valdemarsson
Anders Palmengren
Eva Kabanda Gustafsson
Ragnar Lindberg
Roger Hultenius
Emil Wetterling
Lena Henricson
Jan O Eriksson
Ann-Kristin Berg
Lars Altgård
 1. Göran Liljedahl
 2. Kristina Fagerlund
 3. Jim Lindberg
 4. Mona Wirkander
 5. Maik Richter
 6. Maria Lorenz
 7. Sven Sandin
 8. Kenneth Moberg
V Nicke Lindberg
Carlos Lillo
 1. Ulrika Patron
 2. Björn Zethraeus
MP Per-Inge Olsson
Grazyna Dahl-Ringdahl
 1. Leif Blomgren
SD Kunde ej utses
Anders Lind