Ledamöter och ersättare

2014-11-17 06:49:06

Parti Ledamot Ersättargrupp
M Klas Håkanson (personvald)
Carina Nylander
Michael Petersson
Carl Axel Bengtsson
Kjell Sandahl
Björn Rydén
Kjell Åke Nottemark
 1. Håkan Johansson
 2. Lena Furuskog
 3. Anders Adolfsson
 4. Anders Bengtsson
C Stig-Göran Fransson
Börje Wilsborn (personvald)
Carina G Hördegård
Ingvar Andersson
 1. Inga-Lill Engdahl
 2. Kennerth Falk
C Helena Stålhammar
Dan Ljungström
 1. Alf Tagesson
FP Magnus Olofsgård (personvald)
Ejlon Johansson (personvald)
Ola Axeland
 1. Claes-Göran Nyrén
 2. Sven-Eric Lilliequist
KD Ingemar Sturesson (personvald)
Monica Samuelsson (personvald)
Anette Madeland (personvald)
Jan-Erik Josefsson
 1. Marie Johansson
 2. Lars-Olof Gunnardo
S Tommy Bohman (personvald)
Agneta Lindberg
Lennart Lööw
Conny Axelsson
Nils-Erik Olofsson
Lena Hållinder Berglund
Percy Karlsson
Johanna Haraldsson
Arne Ahlgren
Gisela Brumme
Annika Nicklasson
Nisse Norén
Henrik Tvarnö
 1. Andreas Granlöf
 2. Bengt Jonzon
 3. Marie Nilsson
 4. Sven Leek
 5. Ulrich Wendt
 6. Mona-Lisa Hagström Svensson
 7. Rolf Forsén
V Carina Strömbäck (personvald)
Anita Fagerholm (personvald)
 1. Helen Läck
 2. Göran Svensson
MP Ritva Hermanson (personvald)
Lars-Olof Reinfeldt
 1. Madeleine Hermanson
 2. Sören Hermanson
VF Jan Johansson (personvald)
Inge Bengtsson (personvald)
Lola Frödeberg (personvald)
Margonia Påhlsson
Nicklas Hugosson
Patrik Karlsson
 1. Sven-Olov Karlsson
 2. Monica Högberg
 3. Kristian Andersson
SD Björn Fälth (personvald)
Anker Iskov Christensen (personvald)