Ledamöter och ersättare

2014-11-17 06:49:06

Parti Ledamot Ersättargrupp
M Gottlieb Granberg (personvald)
Michael Andersson
Glenn Lund
Håkan Frid
 1. David Stener
 2. Thomas Elmgren
 3. Lars Carlborg
 4. Göran Olsson
 5. Ulf Dovhammar
C Helena Ruderfors
Eva Eriksson
Gull-Britt Andersson
 1. Klas Uvebrant
 2. Maria Fransson
C Maria Leifland
 1. Lars Lejon
C Göran Andersson
 1. Raymond Pettersson
 2. Åke Carlsson
 3. Ida Fransson
FP Håkan Andersson
 1. Eva Bengtsson
 2. Rolf Zimmergren
KD Camilla Rinaldo (personvald)
 1. Per-Gunnar Dahlgren
KD Leif Bäckrud (personvald)
 1. Arnold Carlzon
 2. Monica Johnsson
KD Gunnar Crona
 1. Ibrahim Candemir
 2. Sanja Mikulic'
S Billy Mähler
Tommy Klingberg
 1. Mirzeta Dedic
 2. Åke Wilhelmsson
 3. Milka Cado
 4. Mikael Andersson
 5. Suzanne Johansson
 6. Maria Olsson
S Britt-Marie Sellén Nilsson (personvald)
Jörgen Ståhl
 1. Brendan Holden
 2. Anette Myrvold
S Lennart Palm
 1. Eva Lewin
SD Johan Nissinen
 1. Jan Nilsson
 2. Boo Karlsson