Ledamöter och ersättare

2014-11-17 06:49:06

Parti Ledamot Ersättargrupp
M Anders Karlgren (personvald)
Malin Olsson (personvald)
Bengt-Lennart Larson
Hans Christer Hellman
Sofia Ridderstad
Thomas Söderberg
Urban Persson
 1. Carina Larsson
 2. Audun Ribe
 3. Sofi Demolli
 4. Henrik Rommedahl
 5. Stellan Werneskog
 6. Anita Johansson
C Per Eriksson
 1. Patrik Andersson
 2. Magnus Palmgren
FP Agneta Svensson (personvald)
Kjell Skålberg (personvald)
Marie Vaadre (personvald)
 1. Inger Rickemark-Sandell
 2. Bengt Ärleskog
KD Göran Olsson (personvald)
Siw Damberg
 1. Pernilla Mårtensson
KD Tony Allansson
 1. Christin Borgström
 2. Bo Gunnarsson
S Brynolf Granström
Anna-Carin Magnusson (personvald)
Kurt Johansson
Jeanette Söderström
Leif Ternstedt
Gunilla Andersson
Tommy Broholm
Barbro Svensson
Mats Andersson
Angelica Weber
Bo-Göran Johansson
Gabriella Mohlin
Per Svenberg
Lindha Svensson
 1. Lars Lang-Green
 2. Berit Andersson
 3. Jan A Gresell
 4. Anders Fennsjö
 5. Göran Dehlin
 6. Bengt-Gustaf Tummalid
 7. Ingvor Blomquist
 8. Rolf Sjöstrand
 9. Ann-Britt Wollsén
 10. Roger Steen
V Wiveka Forell-Karlsson (personvald)
 1. Monica Jönsson
 2. Lennart Karlefur
MP Karin Larsson Salander
 1. Rikard Salander
 2. Stanislava Svensson
SD Samuel Godrén
SD Georg Löfgren
 1. Käll Haage
SAFE Anders Hansen
Marianne Broman
 1. Johnny Lundh
 2. Inger Samuelsson