Ledamöter och ersättare

2014-11-17 06:49:06

Parti Ledamot Ersättargrupp
M Erik Lundstedt
Lars Öhman
Daniel Nord (personvald)
Gary Sparrborn
Per Carlsson
Peter Karlsson
Francesca Larsson
Christer Casell
Carl-Arne Larsson
 1. Erik Lundin
 2. Emil Carlsson Ramö
 3. Claes Eke Göransson
 4. Arne Sjöberg
C Anders Agnemar (personvald)
Bo Johansson
Margit Berggren Silvheden
 1. Lena Davidsson
 2. Gun Jansson
FP Håkan Jakobsson
Ingemar Lindaräng
Ingegerd Lindaräng
 1. Anna-Lena Rapp
 2. Bengt Norenberg
KD Gunnar Jivegård (personvald)
Urban Tellström
Kennerth Sjösten
 1. Linus Dagbäck Printz
 2. Lars Nordgren
S Tommy Palmqvist (personvald)
Katrin Andersson (personvald)
Dick Isaksson
Jan-Inge Printz
Desirée Forsén
Eva Engström
Marita Karlsson
Anders Ahl
Lars Karlsson
Karin Fornander Sundberg
Jörgen Aldrin
Monica Oscarsson
 1. Barbro Wallgren
 2. Lars-Ove Gustavsson
 3. Sabina Mildh
 4. Linda Karlsson
 5. Bo-Göran Hahne
 6. Lena Savoca
V Dag Källman
 1. Monika Gabrielsson Lantz
 2. Ingvar Frid
MP Malin Granlund Feldt
Sten Mattsson
Tommy Kennberg
 1. Ann-Katrin Johansson
 2. Eivor Folkesson
SD Kunde ej utses