Ledamöter och ersättare

2014-11-17 06:49:06

Parti Ledamot Ersättargrupp
M Henrik Isaksson (personvald)
Christer Wiström
Camilla Kall Gunnarsson
Björn Ydrén
Gunilla Sjölund
Mikael Breistål
 1. Göran Gunnarsson
 2. Birgitta Rääf
 3. Bengt-Göran Gustafsson
C Sven-Inge Karlsson (personvald)
Nina Vissing (personvald)
Astrid Rydberg
Åke Svahn
Anders Andersson
Inga Arnell Lindgren
Anders Hellström
Lena Gunnarsson
Sven-Erik Tälth
 1. Niklas Nilsson
 2. Lennart Jonsson
 3. Olof Gustafsson
 4. Örjan Carlsson
 5. Gert Svensson
KD Doris Andersson
Karl-Erik Hagström
 1. Britt Marie Ström
 2. Helge Lundh
S Annika Östh
Suvad Poljak
Jonas Fingalsson
Ann-Charlotte Svennberg
Lennart Hjalmarsson
Gunilla Armsköld
Leif Johansson
Anette Oscarsson
Leif Ragnarsson
Lars Göran Svensson
 1. Samuel Bäck
 2. Arne Klinth
 3. Carina Svensson
 4. Berit Karlsson
 5. Lena Johansson
MP Sofia Gärskog (personvald)
Johan Gärskog
Märtha Andersson
 1. Roger Nässelblad
 2. Eva Bergqvist
SD Kunde ej utses