Ledamöter och ersättare

2014-11-17 06:49:06

Parti Ledamot Ersättargrupp
M Dag Bergentoft (personvald)
Luiza Kaminska
Jan Widegren
Lina Erixon
Leif Thor
Eva Asthage
Patrick Holm
Christer Offerman
Ulf Melén
 1. Kicki Orha
 2. Ingemar Urborn
 3. Bo Jender
 4. Sten Nordlander
 5. Christina Cronstedt
C Siw Sjöholm Johansson
 1. Bo Höglander
 2. Anita Rydberg
FP Solweig Ericsson Kurg (personvald)
Klas Lundbergh
 1. Björn Wintler
 2. Hans Trovik
S Berit Karlsson
Britta Bergström
Inge Ståhlgren
Catharina Fredriksson
Sören Carlsson
Göte Eriksson
Bror Sterner
Mayvor Lundberg
Birger Svensson
Ann Svensson
Mattias Pettersson
Solveig Lindblom
 1. Ann-Sophie Nygren
 2. Lennart Samuelsson
 3. Birgitta Luoto
 4. Klas-Gunnar Appel
 5. Lena Blomkvist
 6. Mikael Sporgelin
V Patrik Renfors (personvald)
Lotta Johnsson-Fornarve
Emil Carlsson
Ingela Wahlstam
 1. Håkan Gustafsson
 2. Sinikka Famme
MP Gunnar Söderberg
Linda Bogne
 1. Björn Johansson
 2. Margareta Friberg
SD Mikael Miulus