Ledamöter och ersättare

2014-11-17 06:49:06

Parti Ledamot Ersättargrupp
M Kjell Ericson
Jan Bonnier
Anna af Sillén
Lotti Svebéus
 1. Kerstin Windisch
 2. Jörgen Karlsson
 3. Lana Lannecel
 4. Birgitha Andersson
 5. Johan Stenberg
 6. Margita Rohne
 7. Marie Karlsson
 8. Inna Billnert
C Kent Gustafsson
Annika Karlsson
 1. Magdalena Jerlström
 2. Kjell Arvidsson
FP Raija Ringberger
 1. Johan Munthe
 2. Marianne Nordblom
KD Stefan Landmark
 1. Marita Göransson
 2. Margareta Eriksson
S Ulla-Karin Danielsson
Andreas Ekstrand
Leif Karlsson
Gunilla Andersson
Sören Viking
Ali Abdullahi Dubet
Marjo Gustafsson
Ibrahim Ben Alaya
 1. Lennart Hagerström
 2. Mette Hesselgren
 3. Håkan Sipos
 4. Lilliane Wirström
 5. Gunilla Nordén
 6. Bo Ericsson
 7. Ingegerd Quisth
 8. Rino Brezina
 9. Per Hultberg
 10. Peter Olsson
 11. Ingemar Sandberg
 12. Johnny Westberg
V Nicklas Franzén
 1. Lilian Andersson
 2. Conny Jakobsson
MP Marco Venegas (personvald)
Jonas Hultberg
 1. Anders Stengård
 2. Lars Nordquist
 3. Leif Larsson
SD Tobias Nilsson (personvald)