Ledamöter och ersättare

2014-11-17 06:49:06

Parti Ledamot Ersättargrupp
M Göran Nilsson (personvald)
Klas Bergström
Jeanette Meland
Bengt-Ivar Fransson
Sten Arnekrans
Niclas Uggla
Jan Borowiec
Alf Ahlstedt
Eva Okfors
 1. Lacka Linder
 2. Erik Weiman
 3. Gustaf Silén
 4. Hans Nyberg
 5. Per Liljeborg
C Anders Eskhult (personvald)
Jenny Höglund (personvald)
Boo Östberg
 1. Ulla Larsson
 2. Magnus Douhan
FP Jörgen Kjeldgård
Joakim Rönnbäck
Anne-Marie Morhed (personvald)
 1. Dimitrios Konstantis
 2. Lena Lundberg
KD Björn-Owe Björk
 1. Annegret Stackenström
 2. Maria Borowiec
S Anders Grönvall (personvald)
Lisa Arrenius
Claes Litsner
Björn Enskär
Lars Berglöf
Ninel Jansson
 1. Kristina Österlund
 2. Gunnar Orméus
 3. Kristofer Olofsson
V Christer Johansson
 1. Maria Fornemo
 2. Malin Tollbom
MP Kerstin Umegård
Germund Sjövall
 1. Sara Antell
 2. Rolf Samulsson
KNU Erica Berkovits
Lennart Lundberg (personvald)
Tarja Andersson Mutka
Britta Lästh
Kenneth Gunnar
 1. Dag Dacke
 2. Mikael Rye-Danjelsen
 3. Anneli Löfling
SD Marita Invall Jackson
 1. Augustus Jackson