Ledamöter och ersättare

2014-11-17 06:49:06

Parti Ledamot Ersättargrupp
M Johanna Sjö
Ulla Hamilton
Lorentz Lyttkens
Helena Bonnier
Ida Karlbom
Lotta Juul Martin-Löf
Anna Cederschiöld
Datevig Tjärnberg
Annette Lundquist Larsson
  1. Håkan Wallensten
  2. Hugo Nordenfelt
C Jonas Naddebo
  1. Christer Mellstrand
  2. Abir Al-Sahlani
FP Lotta Edholm (personvald)
Frida Johansson Metso
  1. Daniele Fava
KD Ewa Samuelsson (personvald)
  1. Erik Slottner
  2. Göran Oljeqvist
S Tara Twana
Jan Valeskog
  1. Lars Arell
MP Elina Mörsäri Åberg
Katarina Luhr
  1. Maria Antonsson