Ledamöter och ersättare

2014-11-17 06:49:06

Parti Ledamot Ersättargrupp
M Markus Nordström
Joakim Larsson
Arba Kokalari
Christoffer Järkeborn
Margareta Björk
Tünde Kovach
Jonas Nilsson
 1. Bengt Carlsson
 2. Marie Agmén
 3. Eva Solberg
 4. Joakim Gräns
C Per Ankersjö (personvald)
 1. Christer Mellstrand
 2. Abir Al-Sahlani
FP Ulf Fridebäck
Madeleine Sjöstedt
 1. Patrik Silverudd
S Stefan Hansson
Elisabeth Brandt Ygeman
Mikael Magnusson
Maria Östberg Svanelind
 1. Karin Gustafsson
 2. Anna Sophie Liebst
V Stellan F Hamrin
Karin Rågsjö
 1. Torun Boucher
 2. Kajsa Stenfelt
 3. Sebastian Wiklund
 4. Nevin Kamilagaoglu
MP Mats Berglund
Stefan Nilsson
Yvonne Ruwaida
Jonas Eklund
 1. Daniel Helldén
 2. Julia Finnsjö