Ledamöter och ersättare

2014-11-17 06:49:06

Parti Ledamot Ersättargrupp
M Hampe Klein
Eliza Roszkowska Öberg
Ingela Gardner Sundström
Lars Brunnberg
Conny Söderström
Anneli Hogreve
Kenneth Netterström
Pär Lindfors
Johan Boström
Christina Funhammar
 1. Bror Jansson
 2. Göran Enwall
 3. Kim Skerving
 4. Kristina Lemon
 5. Viking Skeeborg
 6. Mats Ifvarsson
 7. Bo Hansson
 8. Marianne Lindner Lövgren
 9. Birgitta Netterström
C Marie-Louise Brännfors
 1. Laila Selkälä
 2. Thomas Brottman
FP Lars Österlind
Moa Bäckström
Ritva Elg
Mathias Lindow
 1. Sven Hugosson
 2. Monica Kjellman
 3. Christoffer Rinman
 4. Tommy Hellström
KD Mikael Ottosson
 1. Gunvi Hubler
 2. Magdalene Ottosson
S Ann-Christin Furustrand (personvald)
Björn Sundman
Rosita Olsson-Palmberg
Bror Segerlund
 1. Lars Starkerud
 2. Kristina Embäck
 3. Carlos Nunez
 4. Lisa Karlstedt
 5. Jörgen Palmberg
MP Monique Stalås Hörnsten
Michael Solander
 1. Karin Svartengren
 2. Britt Marie Loddby
ROSP Björn Molin (personvald)
Claes Robell
Sven Ragnelid
 1. Matilda Molin
 2. Ivar Horst
 3. Peter Nummert
ÖP Bert Niska
 1. Ingrid Jacobsen
 2. Stig Himberg