Ledamöter och ersättare

2014-11-17 06:49:06

Parti Ledamot Ersättargrupp
M Michaela Fletcher Sjöman (personvald)
Stellan Bennich
Mats Höjbrandt
Mia Hinndal Bellander
Mary X Jensen
Peter Rönnlund
Ulf Ellnebrant
Mats Beiming
 1. Bror Jansson
 2. Göran Enwall
 3. Kim Skerving
 4. Kristina Lemon
 5. Viking Skeeborg
 6. Mats Ifvarsson
 7. Bo Hansson
 8. Marianne Lindner Lövgren
 9. Birgitta Netterström
C Björn Pålhammar
 1. Laila Selkälä
 2. Thomas Brottman
FP Elisabeth Gunnars (personvald)
Bengt Svensson
Fredrik Pahlberg
 1. Sven Hugosson
 2. Monica Kjellman
 3. Christoffer Rinman
 4. Tommy Hellström
KD Arne Ekstrand
 1. Gunvi Hubler
 2. Magdalene Ottosson
S Margareta Olin
Leif Pettersson
Marie Ende
Anas Abdullah
Kristina Noring
Klas-Göran Wändesjö
 1. Lars Starkerud
 2. Kristina Embäck
 3. Carlos Nunez
 4. Lisa Karlstedt
 5. Jörgen Palmberg
V Francisco Contreras (personvald)
 1. Bo Edlén
 2. Daniel Lagunas
MP Sara Kjernholm (personvald)
Lars Graf
 1. Karin Svartengren
 2. Britt Marie Loddby
ROSP Björn Rapp
Roger Johansson
 1. Matilda Molin
 2. Ivar Horst
 3. Peter Nummert
ÖP Lennart Berneklint
 1. Ingrid Jacobsen
 2. Stig Himberg