Ledamöter och ersättare

2014-11-17 06:49:06

Parti Ledamot Ersättargrupp
M Jan Holmberg (personvald)
Lars Hansson
Christina H. Gardos
Jan-Erik Ek
Desirée Kiskeri
Mattias Råvik
Ingabrit Halldén
Anitha Hector
 1. Peter Gardos
 2. Lillemor Wetterling
 3. Stefan Hjort
 4. Tony Haddad
 5. Andreas Loqvist
 6. Leif Jansson
 7. Magnus Åkesson
 8. Gunnar Norlin
 9. Roger Hägglund
C Ludwig Brogård
 1. Christina Bäckman
 2. Madeleine Svärd
FP Antonia Ax:son Johnson (personvald)
Bengt Karlsson
Ellinor Björnegren
 1. Lennart Jonsson
 2. Francis James Opondo
 3. Marianne Surén
KD Ismo Salmi (personvald)
 1. Lars Tunkrans
 2. Raouf Ayoub
S Jakob Gustafsson
Azadeh R Gustafsson
Ibrahim Abdallah
Ann-Mari Rosén
Kjell Söderqvist
Åsa Hagman
Bülent Çurku
Gun-Britt Karlsson
 1. Vanja Edwinson
 2. Lars Rande
 3. Eva Lindén
 4. Penahi Ghasemi
 5. Åsa Larsson
 6. Bo Eklund
 7. Börje Norberg
 8. Gunilla Eriksson
V Ulla Blücher (personvald)
 1. Karin Lind
 2. Yadollah Biglari
MP Eeva Kaplas
Ingela Melkersson
Lennart Olsen
 1. Annika Andersson
 2. Kjell Johnsson
 3. Carina Hember
SD Jörgen Danielsson (personvald)