Sjukvårdspartiet - Västra Götaland 2 Partier med färre än 2 röster 3