Kalle Anka Partiet 7 Liberala partiet 3 Jesus 2 Tillit 2 Partier med färre än 2 röster 38