Kalle Anka 4 Kalle Anka Partiet 3 Parti A 2 Tillit 2 Partier med färre än 2 röster 14