Liberala partiet 3 Sveriges Kommunistiska Parti (SKP) 2 Sveriges Pensionärsparti 2 Partier med färre än 2 röster 18