Kalleankapartiet 2 Pensionärs-Partiet 2 Pensionärspartiet 2 Partier med färre än 2 röster 25