Antisvenska partiet 2 Junilistan 2 MEDBORGARKRAFT 2 Pensionärspartiet 2 Venus Project 2 Partier med färre än 2 röster 13