Samhällspartiet Botkyrka 7 Partier med färre än 2 röster 7