Pensionärspartiet 8 Frihetspartiet 4 Junilistan 3 Liberala partiet 3 Antisvenska partiet 2 Enhet 2 Juni Listan 2 KALLE ANKA PARTIET 2 Kalle Anka Partiet 2 Kalleankapartiet 2 Klassiskt liberala partiet 2 Kommunistiska partiet 2 MEDBORGARKRAFT 2 Pensionärs-Partiet 2 Robinhoodspartiet 2 SPRITPARTIET 2 Sveriges Demokrater 2 Sveriges Kommunistiska Parti (SKP) 2 Sveriges Pensionärsparti 2 Syndikalisterna 2 Tony o Marias Kärleksparti 2 Venus Project 2 Partier med färre än 2 röster 98