common sense in sweden 5 Partier med färre än 2 röster 1