Feminisktisk Initiativ 4 KPMLR kommunisterna 2 Partier med färre än 2 röster 2