Feministiskt Initiativ 20 Feministiskt initiativ 12 Vägvalet 11 Feminiskt Initiativ 7 Svenskarnas Parti 7 Välfärdspartiet 7 FEMINISTISKT INITIATIV 5 Kalle Anka partiet 4 Femenistiskt Initiativ 3 Fi 3 FI 3 Kalle Anka Partiet 3 Nationaldemokraterna 3 Svenskarnas pari 3 Ale - demokraterna 2 Direktdemokraterna 2 Feminisktisk Initiativ 2 Feministiskt Intiativ 2 Pensionärspartiet 2 Partier med färre än 2 röster 61