Vägvalet 30 FI 16 Feministiskt initiativ 13 Feministiskt Initiativ 9 FEMINISTISKT INITIATIV 7 Feminiskt Initiativ 6 Fi 6 F I 5 ENHET 3 Femenistiskt intiativ 3 Fem. Ini 3 Feminisktiskt Initiativ 3 Lägg ner landstinget 3 Nationaldemokraterna 3 Tillit 3 VÄGVALET 3 Blankt 2 Feministik Initiativ 2 Feministisk Iniativ 2 FEMINISTISKT I 2 Feministiskt parti 2 Frihetspartiet 2 Lägg ner Landstinget 2 Strömstadspartiet 2 Svenskarnas parti 2 Svenskarnas Parti 2 Uddevallapartiet 2 VägValet 2 Partier med färre än 2 röster 65