Feminiskt Initiativ 5 Feministiskt Initiativ 5 Feminisktisk Initiativ 3 Frihetspartiet 3 Dalarnas Sjukvårdsparti 2 Feministiskt Intiativ 2 Nationaldemokraterna 2 Svenskarnas Parti 2 Partier med färre än 2 röster 14